37. LAMB JALFRAZE (medium)

184.00 kr

Lamm tillagad med paprika och utvalda kryddor. Lamb cooked with paprika and chosen spices.